Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
kryssingsinstrukser:trafikk_ost:jessheim [2019/11/21 08:51]
oyvind.bottilsrud@banenor.no Oppdatert kryssingsinstruks for Jessheim stasjon
kryssingsinstrukser:trafikk_ost:jessheim [2019/12/06 09:12] (nåværende versjon)
oyvind.bottilsrud@banenor.no Oppdatert plattformlengde kryssingsinstruks Jessheim stasjon
Linje 14: Linje 14:
    * Tog fra Oslo i spor 1 etter kl. 12.00.    * Tog fra Oslo i spor 1 etter kl. 12.00.
  
-{{:​kryssingsinstrukser:​trafikk_ost:​jessheim.png?​600|Tegning av Jessheim stasjon}}+{{:​kryssingsinstrukser:​trafikk_ost:​jessheim_ny.png?600| Tegning av Jessheim stasjon}}
  
 \\ \\