Dokumentet er under revisjon.


Jessheim stasjon


Jessheim stasjon sett i retning mot Oslo

Lenke til målevognsbilder

Normal sporbruk for stoppende tog med av/påstigning er spor 1.

Ved kryssinger hvor begge tog har av/påstigning, bør tog retning Oslo S kjøre spor 1.

Ved kryssinger hvor ett av togene har av/påstigning, bør dette toget normalt kjøre spor 1.


Tegning av Jessheim stasjon


Beskrivelse av stasjonen:
Det er spornummerskilt på stasjonen.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.