Jessheim stasjon


Jessheim stasjon sett i retning mot Oslo
Lenke til målevognsbilder

Normal sporbruk for stoppende tog med av/påstigning er spor 1.

Ved kryssinger hvor ett av togene har av/påstigning, bør dette toget normalt kjøre spor 1.

Ved kryssing der begge togene har av/påstigning:

  • Kjøres tog til Oslo i spor 1 før kl. 12.00
  • Tog fra Oslo i spor 1 etter kl. 12.00.

 Tegning av Jessheim stasjon


Beskrivelse av stasjonen:
Det er spornummerskilt på stasjonen.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.