Hauerseter stasjon


Hauerseter stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Normal sporbruk for stoppende tog med av/påstgning er spor 3.

Ved kryssing hvor ett av togene har av/påstigning, bør dette toget kjøre spor 2.

Ved kryssing hvor begge tog har av/påstigning, bør tog i retning mot Sand benytte spor 2.


Tegning av Hauerseter stasjon

Beskrivelse av stasjonen:

Planovergangen ligger i enden på stasjonen og krysser spor 1 og 2.
Gode siktforhold.
Det er ikke spornummerskilt på stasjonen.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.