Hakadal stasjon

Hakadal stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Normal sporbruk for stoppene tog med av/påstigning er spor 1.

Ved kryssinger der et av togene har av/påstigning, kjøres dette toget i spor 1.

Ved kryssing der begge togene har av/påstigning kjører tog i retning Oslo spor 1 frem til kl.12.00 og tog fra Oslo spor 1 etter kl.12.00.

Returnerende persontog fra Oslo kjører spor 5 dersom det er kryssing under oppholdet og det kjøres med enkeltsett.Tegning av Hakadal stasjon


Beskrivelse av stasjonen:
Planovergang foran stasjonsbygningen.
Ingen plo-sikring.
Det er 33 cm høydeforskjell i trinn fra plattform til planovergang.
Kort og smal mellomplattform til spor 2.
Det er ikke montert spornummerskilt på stasjonen.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.