Haga stasjon

Haga stasjonsett i retning mot Oslo

Lenke til målevognsbilder

Tog med passasjerutveksling skal alltid benytte spor 1 på Haga stasjon.

Det tillates IKKE å krysse med to passasjerutvekslende tog.

Ved kryssing av tog hvor bare det ene toget har passasjerutveksling, skal toget med passasjerutveksling kjøre spor 1.

Tegning av Haga stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.