Grua stasjon

Grua stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Tog nordover benytter normalt spor 1, mens tog sørover (retning Oslo) benytter normalt spor 2.


Tegning av Grua stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.