Drangedal stasjon


Drangedal stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Normal sporbruk for tog med passasjerutveksling er spor 2.

Ved kryssinger hvor ett av togene har av-/påstigning, bør dette toget kjøre spor 1.

Ved kryssinger hvor begge tog har av-/påstigning, bør tog i retning mot Neslandsvatn kjøre spor 1. Hvis ett av togene er lengre enn 110 meter, bør dette benytte spor 2.

All passasjerutveksling skal foregå på mellomplattformen.

Drangedal stasjon

Beskrivelse av stasjonen:
Overgang mellom plattformene i A – enden av plattformene, mot Nakksjø.
Det er spornummerskilt på stasjonen.
Noe dårlig sikt ved innkjøring fra Neslandsvatn.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.