Dal stasjon


Dal sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Normal sporbruk for stoppende tog med av/påstigning er spor 1.

Ved kryssinger der et av togene har av/påstigning skal toget som har av/påstigning kjøre spor 1

Ved kryssinger der begge tog har av/påstigning skal første ankomne tog kjøre spor 1 og det andre toget fortrinnsvis spor 3.

Tegning av Dal stasjon

Beskrivelse av stasjonen:
PLO med helbommer.
PO er ved enden av plattformen.
Det er ikke spornummerskilt på stasjonen.
Innkoblingsfeltet for PLO gjør at tog som kommer fra Hauerseter får 10 m kortere plattform da de må trekke 10 meter lengre fram for å frigi innkoblingsfeltet.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.