Brumunddal stasjon


Brumunddal sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Ved kryssinger der et av togene har av-/påstigning skal toget som har av-/påstigning kjøre spor 1.

Kryssing der to tog har passasjerutveksling tillates ikke.

Tegning av Brumunddal stasjon

Beskrivelse :
Det er krapp kurve syd for sporveksel 1.
Personovergangen over spor 1 og 2 er plassert i syd-enden av mellomplattformen.
Lokføreren i nordgående tog ser ikke personovergangen og plattformene før toget er 75 - 100 meter fra overgangen.
Svært viktig med god høyttalerinformasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.