Bø stasjon


Bø stasjon i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Normal sporbruk for tog med passasjerutveksling er spor 2.
Ved kryssing hvor ett av togene har passasjerutveksling, skal dette toget benytte spor 1.

Ved kryssing mellom to persontog, skal tog i retning fra Drammen til Kristiansand kjøre spor 1 og tog i retning fra Kristiansand til Drammen kjøre spor 2. Passasjerutveksling for tog i retning fra Drammen til Kristiansand skal foregå ved hovedplattformen og for tog i retning fra Kristiansand til Oslo på mellomplattformen.

Tegning av Bø stasjon


Beskrivelse av stasjonen:
Overgangen mellom plattformene ca. midt på hovedplattform.
Det er spornummerskilt på stasjonen.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.