Bø stasjon


Bø stasjon i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Normal sporbruk for tog med passasjerutveksling er spor 2.

Ved kryssinger skal tog i retning fra Drammen til Kristiansand kjøre spor 1 og tog i retning fra Kristiansand til Drammen kjøre spor 2.

Passasjerutveksling for tog i retning fra Drammen til Kristiansand skal foregå ved hovedplattformen og for tog i retning fra Kristiansand til Oslo på mellomplattformen.

Tegning av Bø stasjon


Beskrivelse av stasjonen:
Overgangen mellom plattformene ca. midt på hovedplattform.
Det er spornummerskilt på stasjonen.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.