Åsen stasjon


Åsen stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Har ett av togene har av/påstigning bør dette toget kjøre spor 1.

Har begge togene av/påstigning bør begge togene kjøre venstre spor.

Tegning av Åsen stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.