Årnes stasjon


Årnes stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Normal sporbruk for stoppende tog med av/påstigning er spor 1.

Ved kryssinger der et av togene har av/påstigning skal toget som har av/påstigning kjøre spor 1

Ved kryssing der begge togene er enkeltsett og har av/påstigning, kjøres tog til Oslo i spor 1 før kl.12.00 og tog fra Oslo i spor 1 etter kl.12.00.

Dobbeltsett skal normalt ikke fremføres i spor 2.

Tegning av Årnes stasjon

Beskrivelse av stasjonen:
Overgang mellom plattformene skrått ut for stasjonsbygingen.
Det er ikke spornummerskilt på stasjonen.
Spor 4 er 94 meter med plattform og inngår i sikringsanlegget.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.