Åneby stasjon


Åneby stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Normal sporbruk for stoppende tog med av/påstigning er spor 2.

Ved kryssinger der et av togene har av/påstigning, bør toget som har av/påstigning kjøre spor 1

Ved kryssing der begge togene har av/påstigning kjører tog i retning Oslo spor 1 frem til kl.12.00 og tog fra Oslo spor 1 etter kl.12.00.

Tegning av Åneby stasjon

Beskrivelse av stasjonen:
Adkomst mellom plattformene skjer via planovergang foran stasjonsbygnngen. Ingen plo-sikring.
Stasjonen ligger i kurve.
Ingen spornummerskilt.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.