Vikhammer stasjon


Vikhammer stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Har ett av togene har av/påstigning skal dette toget kjøre spor 1.

Har begge togene av/påstigning bør begge togene kjøre venstre spor.

Tegning av Vikhammer stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.