Verdal stasjon


Verdal stasjon sett i retning mot Oslo

Lenke til målvognsbilder

Har ett av togene av/påstigning bør dette toget kjøre spor 1.

Har begge tog av/påstigning bør det toget som ankommer først kjøre spor 2.

Tegning av Verdal stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.