Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

kryssingsinstrukser:trafikk_nord:trofors [2019/01/25 11:41] (nåværende versjon)
oyvind_bottilsrud opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +====== Trofors stasjon ======
  
 +\\ 
 +{{:​kryssingsinstrukser:​trafikk_nord:​trofors.jpg?​600|Trofors stasjon sett i retning fra Oslo}}
 +\\ \\
 +
 +[[http://​a05-p1-app036:​8888/?​baneID=5&​km=367.4&​tknDirection=0|Lenke til målevognsbilder]]
 +
 +Har begge tog av/​påstigning bør begge togene kjøre venstre spor.\\ \\
 +Har ett av togene av/​påstigning bør dette toget kjøre spor 1 \\ \\
 +
 +{{:​kryssingsinstrukser:​trafikk_nord:​trofors.png?​600|Tegning av Trofors stasjon}}