Trofors stasjon


Trofors stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Har begge tog av/påstigning bør begge togene kjøre venstre spor.

Har ett av togene av/påstigning bør dette toget kjøre spor 1

Tegning av Trofors stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.