Svenningdal stasjon


Svenningdal stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Hvis det er fast kryssing følges den sporbruk som er angitt i ruten for togene.

Når kun ett av togene har av/påstigning skal dette toget kjøre spor 1.

Når begge tog har av/påstigning bør begge togene kjøre venstre spor.

Tegning av Svenningdal stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.