Snåsa stasjon


Snåsa stasjon sett i retning mot Oslo

Lenke til målevognsbilder

Når kun ett av togene har av/påstigning bør dette toget kjøre spor 1.

Når begge tog har av/påstigning bør begge togene kjøre høyre spor.

Tegning av Snåsa stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.