Røra stasjon


Røra stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Har ett av togene har av/påstigning bør dette toget kjøre spor 1.

Har begge tog har av/påstigning bør det toget som ankommer stasjonen først kjøre spor 2.

Tegning av Røra stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.