Namsskogan stasjon


Namsskogan stasjon sett i retning mot Oslo

Lenke til målevognsbilder

Hvis det er fast kryssing følges den sporbruk som er angitt i ruten for togene.

Har ett av togene har av/påstigning bør dette toget kjøre spor 1.

Har begge togene av/påstigning bør begge togene kjøre venstre spor.

Tegning av Namsskogan stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.