Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

kryssingsinstrukser:trafikk_nord:lundamo [2019/01/25 09:55] (nåværende versjon)
172.24.56.142 opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +====== Lundamo stasjon ======
 +\\
 +{{:​kryssingsinstrukser:​trafikk_nord:​lundamo.jpg?​600|Lundamo stasjon sett i retning mot Oslo}}
 +\\ \\
 +
 +[[http://​a05-p1-app036:​8888/?​baneID=2&​km=514.74&​tknDirection=1|Lenke til målevognsbilder]]
 +
 +Har begge tog av/​påstigning bør det toget som ankommer stasjonen først kjøre spor 1 \\ \\
 +Har ett av togene av/​påstigning bør dette toget normalt kjøre spor 1.\\ 
 +\\ \\
 +{{:​kryssingsinstrukser:​trafikk_nord:​lundamo.png?​600|Tegning av Lundamo stasjon}}
 +
 +
 +