Lundamo stasjon


Lundamo stasjon sett i retning mot Oslo

Lenke til målevognsbilder

Har begge tog av/påstigning bør det toget som ankommer stasjonen først kjøre spor 1

Har ett av togene av/påstigning bør dette toget normalt kjøre spor 1.


Tegning av Lundamo stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.