Levanger stasjon


Levanger stasjon sett i retning mot Oslo

Lenke til målevognsbilder

Har ett av togene har av/påstigning bør dette toget kjøre spor 1.

Har begge togene av/påstigning bør det toget som først ankommer stasjonen kjøre spor 2.


Tegning av Levanger stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.