Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

kryssingsinstrukser:trafikk_nord:leangen [2019/01/25 09:44] (nåværende versjon)
172.24.56.142 opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +====== Leangen stasjon ======
 +
 +\\ 
 +{{:​kryssingsinstrukser:​trafikk_nord:​leangen.jpg?​600|Leangen stasjon sett i retning fra Oslo}}
 +\\ \\
 +
 +[[http://​a05-p1-app036:​8888/?​baneID=5&​km=3.4&​tknDirection=1|Lenke til målevognsbilder]]
 +
 +Ved kryssing hvor begge tog har av/​påstigning bør første ankomne tog kjøre spor 1. \\ \\
 +Ved kryssing hvor ett av togene har av/​påstigning bør dette toget kjøre spor 1 eller spor 2, avhengig om det kryssende toget skal kjøre spor 2 eller spor 3.\\
 +\\ \\
 +{{:​kryssingsinstrukser:​trafikk_nord:​leangen.png?​600|Tegning av Leangen stasjon}}
 +
 +