Leangen stasjon


Leangen stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Ved kryssing hvor begge tog har av/påstigning bør første ankomne tog kjøre spor 1.

Ved kryssing hvor ett av togene har av/påstigning bør dette toget kjøre spor 1 eller spor 2, avhengig om det kryssende toget skal kjøre spor 2 eller spor 3.


Tegning av Leangen stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.