Hovin stasjon


Hovin stasjon sett i retning mot Oslo

Lenke til målevognsbilder

Ved kryssing hvor begge tog har av/påstigning bør første ankomne tog kjøre spor 1

Ved kryssing hvor ett av togene har av/påstigning bør dette toget kjøre spor 1


Tegning av Hovin stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.