Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

kryssingsinstrukser:trafikk_nord:hommelvik [2019/01/25 09:14]
172.24.56.142 opprettet
kryssingsinstrukser:trafikk_nord:hommelvik [2019/01/25 09:16] (nåværende versjon)
172.24.56.142
Linje 1: Linje 1:
 ====== Hommelvik stasjon ====== ====== Hommelvik stasjon ======
  
- +{{:​kryssingsinstrukser:​trafikk_nord:​hommelvik.jpg?​600|Hommelvik stasjon sett i retning fra Oslo}} 
-{{:​kryssingsinstrukser:​hommelvik.jpg?​600|Hommelvik stasjon sett i retning fra Oslo}}+\\ \\
  
  
Linje 11: Linje 11:
 Ved kryssing hvor begge tog har av/​påstigning bør første ankomne tog kjøre spor 1.  Ved kryssing hvor begge tog har av/​påstigning bør første ankomne tog kjøre spor 1. 
  
-Ved kryssing hvor ett av togene har av/​påstigning bør dette toget kjøre spor 1 eller spor 2, avhengig om det kryssende toget skal kjøre spor 2 eller spor 3. \\ \\ +Ved kryssing hvor ett av togene har av/​påstigning bør dette toget kjøre spor 1 eller spor 2, avhengig om det kryssende toget skal kjøre spor 2 eller spor 3. \\  
 +\\ \\ 
 +{{:​kryssingsinstrukser:​trafikk_nord:​hommelvik.png?​600|Tegning av Hommelvik stasjon}}
  
-{{ :​kryssingsinstrukser:​trafikk_nord:​hommelvik.png?​600 |Tegning av Hommelvik stasjon}}