Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

kryssingsinstrukser:trafikk_nord:grong [2019/01/25 08:30] (nåværende versjon)
172.24.56.142 opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +====== Grong stasjon=====
 +
 +{{:​kryssingsinstrukser:​trafikk_nord:​grong.jpg?​600|Grong stasjon}}
 +\\ \\ 
 +
 +[[http://​a05-p1-app036:​8888/?​baneID=5&​km=219.42&​tknDirection=1|Lenke til målevognsbilder]]
 +
 +Har ett av togene av/​påstigning skal dette toget kjøre spor 1.\\ \\
 +Har begge tog har av/​påstigning bør begge togene kjøre venstre spor. \\ \\
 +Det må vurderes om sydgående tog må tas først inn for å forhindre at toget blir stående i Medjå tunnelen.\\ ​
 +\\ \\
 +{{:​kryssingsinstrukser:​trafikk_nord:​grong_stasjon.png?​600|Tegning av Grong stasjon}}
 +