Grong stasjon

Grong stasjon

Lenke til målevognsbilder

Har ett av togene av/påstigning skal dette toget kjøre spor 1.

Har begge tog har av/påstigning bør begge togene kjøre venstre spor.

Det må vurderes om sydgående tog må tas først inn for å forhindre at toget blir stående i Medjå tunnelen.


Tegning av Grong stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.