Reserveløsning ved manglende tilgang til FIDO

Ved manglende tilgang til FIDO i forbindelse med kjøring av tog, skifting eller arbeid i spor, skal reserveløsning for FIDO benyttes. Reserveløsningen for FIDO er et datasett som inneholder alle ruter, kunngjøringer og arbeider i spor.

Føreren

Hvis føreren mangler tilgang til FIDO fra utgangsstasjon, gjelder følgende:

Føreren skal hente opp lokalt lagret rute for toget og infrastrukturrapport for strekningen. Infrastrukturrapporten inneholder de driftsoperative kunngjøringene. Føreren skal deretter kontakte toglederen på fjernstyrt stasjon eller togekspeditøren på betjent stasjon.

Føreren og toglederen eller togekspeditøren skal kontrollere at ruten, infrastrukturrapporten og/eller andre kunngjøringer har samme innhold som i FIDO. Ved eventuelle avvik, skal toglederen eller togekspeditøren gi føreren oppdatering.

Føreren skal bekrefte mottak av endringer.

Toglederen eller togekspeditøren kan fordele kunngjøringer på togradio eller direkte til føreren og kvittere på vegne av føreren i FIDO med førerens navn. Fordeles kunngjøringen over togradio, skal den skrives ned på formular 2A.

Hovedsikkerhetsvakten

Hvis hovedsikkerhetsvakten mangler tilgang til FIDO, gjelder følgende:

Hovedsikkerhetsvakten skal hente opp lagret kunngjøring for disponeringen, og kontakte toglederen på fjernstyrt stasjon eller togekspeditøren på betjent stasjon.

Hovedsikkerhetsvakten og toglederen eller togekspeditøren skal kontrollere at kunngjøringen har samme innhold som i FIDO. Ved eventuelle avvik, skal toglederen/togekspeditøren gi hovedsikkerhetsvakten oppdatering.

Hovedsikkerhetsvakten skal bekrefte mottak av endringer.

Toglederen eller togekspeditøren skal fordele kunngjøringer på togradio eller direkte til hovedsikkerhetsvakten og kvittere på vegne av hovedsikkerhetsvakten i FIDO med hovedsikkerhetsvaktens navn.

Alle funksjoner mangler tilgang

Hvis FIDO ikke er tilgjengelig for noen funksjoner, skal samtlige funksjoner bruke sin reserveløsning. Tog kan framføres og arbeider i spor kan tillates når togleder og togekspeditør har oversikt over kunngjøringene for toggangen og arbeider i spor.

(TJN 2.7 Reserveløsning ved manglende tilgang til FIDO)

Interne bestemmelser

Hvis toglederen eller togekspeditøren ikke har tilgang til FIDO når føreren har det, skal det ikke stilles kjørsignal eller gis kjøretillatelse fra utgangsstasjonen før føreren muntlig har bekreftet til toglederen eller togekspeditøren å ha kvittert i FIDO.

På strekning med togmelding skal togekspeditøren i tillegg ha oppdatert oversikt over toggangen.

Hvis toglederen eller togekspeditøren ikke har tilgang til FIDO når hovedsikkerhetsvakten har det, skal det ikke gis tillatelse til arbeid før hovedsikkerhetsvakten muntlig har bekreftet til toglederen eller togekspeditøren å ha kvittert i FIDO.

Toglederen og togekspeditøren skal benytte formular 8A - Kvitteringsskjema ved manglende tilgang til FIDO.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.