Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
kommunikasjonssystem:handtering_ved_feil_pa_togradioinfrastruktur [2020/06/30 06:31]
marianne.blikken@banenor.no Lagt til nytt punkt nr 8 - GSM-R nødanrop - Helt eller delvis utfall av nødanropsfunksjonalitet
kommunikasjonssystem:handtering_ved_feil_pa_togradioinfrastruktur [2020/06/30 06:41] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no [Tabell Instruks for håndtering av feil på togradioinfrastruktur - jmfr TS - sirkulære 022/2020
Linje 8: Linje 8:
 ==== Håndtering ved feil på togradioinfrastruktur  ==== ==== Håndtering ved feil på togradioinfrastruktur  ====
  
- +^ Id.nr.  ^ Type feil                                                                                                     ^ Reserveløsning                                                                                       ^ Tiltak og konsekvenser for trafikkavviklingen                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^ Kommentarer                                                                                                                                                                                                                                 ^ 
-^ Id.nr.  ^ Type feil                                                                                                     ^ Reserveløsning                                                                                       ^ Tiltak og konsekvenser for trafikkavviklingen                                                                                                                                                                                                                                                                            ^ Kommentarer                                                                                                                                                                                                                                 ^ +| 1       | **GSM-R\\ Alle tjenester**\\ Ingen GSM-R-tjenester tilgjengelig (Roaming til Telenor fungerer ikke)           | Konvensjonelle telefoner (mobiltelefoner og fasttelefoner).                                          | Halv sikthastighet på tog undervegs. Kjøre persontog til egnet sted for alternativ transport. Godstog parkeres på hensiktsmessig sted. Tog kan ikke kjøre fra utgangsstasjon                                                                                                                                                    | Feilen vil forårsake full stans i togdriften på alle strekningene ettersom tog ikke kan registrere inn sitt funksjonelle nummer.                                                                                                            | 
-| 1       | **GSM-R\\ Alle tjenester**\\ Ingen GSM-R-tjenester tilgjengelig (Roaming til Telenor fungerer ikke)           | Konvensjonelle telefoner (mobiltelefoner og fasttelefoner).                                          | Halv sikthastighet på tog undervegs. Kjøre persontog til egnet sted for alternativ transport. Godstog parkeres på hensiktsmessig sted. Tog kan ikke kjøre fra utgangsstasjon                                                                                                                                                  | Feilen vil forårsake full stans i togdriften på alle strekningene ettersom tog ikke kan registrere inn sitt funksjonelle nummer.                                                                                                            | +| 2       | **GSM-R Dekning**\\ Utfall hele landet,\\ Roaming der N-Telenor\\ er tilgjengelig                             | Roaming. Togleder bruker oppgitt GSM telefonnummer fra utenlandsk jernbaneforetak.                   | Konsekvens:\\ Registrering av Funksjonelt nummer fungerer der N-Telenor har dekning. Togleder/Txp terminaler fungerer. Nød – og gruppeanrop fungerer ikke. Kortnummer fungerer ikke. Tog kjøres til endestasjonen. Tog kan ikke kjøre fra utgangsstasjonen.                                                                     | Feilen vil etter hvert forårsake full stans i togdriften på alle strekningene ettersom tog ikke kan kjøre fra utgangsstasjonen.                                                                                                             | 
-| 2       | **GSM-R Dekning**\\ Utfall hele landet,\\ Roaming der N-Telenor\\ er tilgjengelig                             | Roaming. Togleder bruker oppgitt GSM telefonnummer fra utenlandsk jernbaneforetak.                   | Konsekvens:\\ Registrering av Funksjonelt nummer fungerer der N-Telenor har dekning. Togleder/Txp terminaler fungerer. Nød – og gruppeanrop fungerer ikke. Kortnummer fungerer ikke. Tog kjøres til endestasjonen. Tog kan ikke kjøre fra utgangsstasjonen.                                                              | Feilen vil etter hvert forårsake full stans i togdriften på alle strekningene ettersom tog ikke kan kjøre fra utgangsstasjonen.                                                                                                             | +| 3       | **GSM-R Dekning**\\ Utfall hele landet,\\ Roaming til N-Telenor\\ ikke tilgjengelig                           | Konvensjonelle telefoner.                                                                            | Konsekvens:\\ Togleder/Txp terminaler fungerer. Registrering av FN fungerer ikke. Nød – og gruppeanrop fungerer ikke. Kortnummer fungerer ikke. Halv sikthastighet på tog undervegs. Kjøre persontog til egnet sted for alternativ transport. Godstog parkeres på hensiktsmessig sted.Tog kan ikke kjøre fra utgangsstasjon.    | Feilen vil forårsake full stans i togdriften på alle strekningene ettersom tog ikke kan registrere inn sitt funksjonelle nummer.                                                                                                            | 
-| 3       | **GSM-R Dekning**\\ Utfall hele landet,\\ Roaming til N-Telenor\\ ikke tilgjengelig                           | Konvensjonelle telefoner.                                                                            | Konsekvens:\\ Togleder/Txp terminaler fungerer. Registrering av FN fungerer ikke. Nød – og gruppeanrop fungerer ikke. Kortnummer fungerer ikke. Halv sikthastighet på tog undervegs. Kjøre persontog til egnet sted for alternativ transport. Godstog parkeres på hensiktsmessig sted.Tog kan ikke kjøre fra utgangsstasjon.  | Feilen vil forårsake full stans i togdriften på alle strekningene ettersom tog ikke kan registrere inn sitt funksjonelle nummer.                                                                                                            | +| 4       | **GSM-R Dekning**\\ Utfall på definerte\\ strekninger,\\ Roaming der\\ N-Telenor er\\ tilgjengelig.           | Roaming Togleder bruker oppgitt GSM telefonnummer fra utenlandsk jernbaneforetak.                    | Konsekvens:\\ Registrering av Funksjonelt nummer fungerer der N-Telenor har dekning. Togleder/Txp terminaler fungerer. Nød – og gruppeanrop og kortnummer fungerer ikke på definert strekning. Tog kjøres med halv sikthastighet på rasutsatte strekninger. Tog kan kjøre fra utgangsstasjonen.                                 | Tog må kunne registrere sitt funksjonelle nummer på utgangsstasjonen.(Roaming må være tilgjengelig om det mangler GSM-R dekning på utgangsstasjonen). Det kan være begrenset dekning i N-Telenors nett.                                     | 
-| 4       | **GSM-R Dekning**\\ Utfall på definerte\\ strekninger,\\ Roaming der\\ N-Telenor er\\ tilgjengelig.           | Roaming Togleder bruker oppgitt GSM telefonnummer fra utenlandsk jernbaneforetak.                    | Konsekvens:\\ Registrering av Funksjonelt nummer fungerer der N-Telenor har dekning. Togleder/Txp terminaler fungerer. Nød – og gruppeanrop og kortnummer fungerer ikke på definert strekning. Tog kjøres med halv sikthastighet på rasutsatte strekninger. Tog kan kjøre fra utgangsstasjonen.     | Tog må kunne registrere sitt funksjonelle nummer på utgangsstasjonen.(Roaming må være tilgjengelig om det mangler GSM-R dekning på utgangsstasjonen). Det kan være begrenset dekning i N-Telenors nett.                                     | +| 5       | **GSM-R Dekning**\\ Utfall på definerte\\ strekninger,\\ Roaming til N-Telenor\\  __**ikke**__ tilgjengelig.  | Konvensjonelle telefoner. Togleder bruker oppgitt GSM telefonnummer fra utenlandsk jernbaneforetak.  | Konsekvens:\\ Togleder/Txp terminaler fungerer. Ikke mulig å registrere/avregistrere Funksjonelle nummer, Nød – og gruppeanrop og kortnummer fungerer ikke på definert strekning. Halv sikthastighet på tog undervegs inntil dekning oppnås. Tog kan kjøre fra utgangsstasjonen.                                                | For å kunne kjøre fra utgangsstasjonen, må tog kunne registrere sitt Funksjonelle nummer. (GSM-R dekning må være tilgjengelig på utgangsstasjonen). Det må vurderes om det er trafikalt hensiktsmessig å kjøre toget fra utgangsstasjonen. 
-| 5       | **GSM-R Dekning**\\ Utfall på definerte\\ strekninger,\\ Roaming til N-Telenor\\  __**ikke**__ tilgjengelig.  | Konvensjonelle telefoner. Togleder bruker oppgitt GSM telefonnummer fra utenlandsk jernbaneforetak.  | Konsekvens:\\ Togleder/Txp terminaler fungerer. Ikke mulig å registrere/avregistrere Funksjonelle nummer, Nød – og gruppeanrop og kortnummer fungerer ikke på definert strekning. Halv sikthastighet på tog undervegs inntil dekning oppnås. Tog kan kjøre fra utgangsstasjonen.                                              | For å kunne kjøre fra utgangsstasjonen, må tog kunne registrere sitt Funksjonelle nummer. (GSM-R dekning må være tilgjengelig på utgangsstasjonen). Det må vurderes om det er trafikalt hensiktsmessig å kjøre toget fra utgangsstasjonen. +| 6       | **GSM-R Registrering/\\ avregistrering av\\ funksjonelle nummer ** \\ Ikke tilgjengelig                       | Ingen                                                                                                | Konsekvens:\\ Tog underveis oppgir annet telefonnummer (8-siffret GSM-R nummer (MSISDN)) Tog kan ikke kjøre fra utgangsstasjon.                                                                                                                                                                                                 | Feilen vil forårsake full stans i togdriften på alle strekningene ettersom tog ikke kan registrere inn sitt funksjonelle nummer.                                                                                                            | 
-| 6       | **GSM-R Registrering/\\ avregistrering av\\ funksjonelle nummer ** \\ Ikke tilgjengelig                       | Ingen                                                                                                | Konsekvens:\\ Tog underveis oppgir annet telefonnummer (8-siffret GSM-R nummer (MSISDN)) Tog kan ikke kjøre fra utgangsstasjon.                                                                                                                                                                                          | Feilen vil forårsake full stans i togdriften på alle strekningene ettersom tog ikke kan registrere inn sitt funksjonelle nummer.                                                                                                            | +| 7       | **GSM-R Nød- og gruppeanrop **\\ Ikke tilgjengelig.                                                           | Punkt til punkt anrop medprioritet 1                                                                 | Togleder underretter alle berørte om feilen og om halv sikthastighet på tog undervegs på rasutsatte trekninger. Tog kan kjøres til endestasjonen. Tog kan ikke kjøre fra utgangsstasjon.Der det er usikker status på nødanropsstjenesten, skal togleder sette signal i stopp og koble ut strømmen ved henvendelse til elkraft.  | Feilen vil etter hvert forårsake full stans i togdriften på alle strekningene ettersom tog ikke kan kjøre fra utgangsstasjonen.                                                                                                             | 
-| 7       | **GSM-R Nød- og gruppeanrop **\\ Ikke tilgjengelig.                                                           | Punkt til punkt anrop medprioritet 1                                                                 | Togleder underretter alle berørte om feilen og om halv sikthastighet på tog undervegs på rasutsatte trekninger. Tog kan kjøres til endestasjonen. Tog kan ikke kjøre fra utgangsstasjon.                                                                                                                                      | Feilen vil etter hvert forårsake full stans i togdriften på alle strekningene ettersom tog ikke kan kjøre fra utgangsstasjonen.                                                                                                             | +| 8       | **GSM-R Nødanrop** \\ Helt eller delvis utfall av nødanropsfunksjonalitet                                     | Punkt til punkt anrop medprioritet 1                                                                 | Der det er usikker status på nødanropsstjenesten, skal togleder sette signal i stopp og koble ut strømmen ved henvendelse til elkraft.                                                                                                                                                                                          | Feilen vil forårsake full stans for tog i det berørte område inntil kommunikasjon er oppnådd.                                                                                                                                               | 
-| 8       | **GSM-R Togleder- og Txp terminaler**\\ Sentralt system ute av drift                                          |                                                         Håndholdt Togleder – og Txp terminaler (OPH) | Tog kan ikke kjøre fra utgangsstasjon. Togleder skal vurdere stans av trafikk. Persontog kjøres til plattform og godstog kjøres til hensiktsmessig sted. Om trafikksituasjon tilsier det, kan tog kjøres til endestasjonen.                                                                                            | Må vurderes mot trafikkbelastning/hvilken type strekning. Vurdere uttynning i trafikken.                                                                                                                                                    | +| 9       | **GSM-R Togleder- og Txp terminaler**\\ Sentralt system ute av drift                                          |                                                         Håndholdt Togleder – og Txp terminaler (OPH) | Tog kan ikke kjøre fra utgangsstasjon. Togleder skal vurdere stans av trafikk. Persontog kjøres til plattform og godstog kjøres til hensiktsmessig sted. Om trafikksituasjon tilsier det, kan tog kjøres til endestasjonen.                                                                                                     | Må vurderes mot trafikkbelastning/hvilken type strekning. Vurdere uttynning i trafikken.                                                                                                                                                    | 
-9       | **GSM-R Togleder-terminal**\\ En terminal ute av drift                                                        | Fall back eller håndholdt Togleder terminal (OPH)                                                    | Togleder skal vurdere mulig reduksjon i trafikk og eventuelt gjennomføre dette.                                                                                                                                                                                                                                          | Må vurderes mot trafikkbelastning/hvilken type strekning. Vurdere uttynning i trafikken.                                                                                                                                                     +10      | **GSM-R Togleder-terminal**\\ En terminal ute av drift                                                        | Fall back eller håndholdt Togleder terminal (OPH)                                                    | Togleder skal vurdere mulig reduksjon i trafikk og eventuelt gjennomføre dette.                                                                                                                                                                                                                                                 | Må vurderes mot trafikkbelastning/hvilken type strekning. Vurdere uttynning i trafikken.                                                                                                                                                    
-10      | **GSM-R Togleder-terminal**\\ Flere terminaler ute av drift                                                   | Fall back eller håndholdt Togleder terminal (OPH)                                                    | Tog kan ikke kjøre fra utgangsstasjon.Togleder skal vurdere stans av trafikk. Persontog kjøres til plattform og godstog kjøres til hensiktsmessig sted. Om trafikksituasjon tilsier det, kan tog kjøres til endestasjonen.                                                                                             | Må vurderes mot trafikkbelastning/hvilken type strekning. Vurdere uttynning i trafikken.                                                                                                                                                    | +11      | **GSM-R Togleder-terminal**\\ Flere terminaler ute av drift                                                   | Fall back eller håndholdt Togleder terminal (OPH)                                                    | Tog kan ikke kjøre fra utgangsstasjon.Togleder skal vurdere stans av trafikk. Persontog kjøres til plattform og godstog kjøres til hensiktsmessig sted. Om trafikksituasjon tilsier det, kan tog kjøres til endestasjonen.                                                                                                      | Må vurderes mot trafikkbelastning/hvilken type strekning. Vurdere uttynning i trafikken.                                                                                                                                                    | 
-11      | **GSM-R Txp-terminal**\\ En/to terminaler ute av drift                                                        | Håndholdt GSM-R terminal (OPH)                                                                       | Txp skal vurdere behov for reduksjon i trafikk og eventuelt gjennomføre dette.                                                                                                                                                                                                                                           | Togekspeditør må vurdere akseptabel nedetid. Må vurderes mot trafikkbelastning/hvilken type strekning. Høy feilrettingsprioritet hos OPM.                                                                                                   | +12      | **GSM-R Txp-terminal**\\ En/to terminaler ute av drift                                                        | Håndholdt GSM-R terminal (OPH)                                                                       | Txp skal vurdere behov for reduksjon i trafikk og eventuelt gjennomføre dette.                                                                                                                                                                                                                                                  | Togekspeditør må vurdere akseptabel nedetid. Må vurderes mot trafikkbelastning/hvilken type strekning. Høy feilrettingsprioritet hos OPM.                                                                                                   | 
-| 12      | **GSM-R Samtaleopptak**\\ Ute av drift                                                                        | Ingen                                                                                                | Trafikk kan avvikles som normalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Høy feilrettingsprioritet hos OPM.                                                                                                                                                                                                          | +| 12      | **GSM-R Samtaleopptak**\\ Ute av drift                                                                        | Ingen                                                                                                | Trafikk kan avvikles som normalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Høy feilrettingsprioritet hos OPM.                                                                                                                                                                                                          | 
-| 13      | **GSM-R SMS – tjenester**\\ Ute av drift                                                                      | Ingen                                                                                                | Ingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             | +| 13      | **GSM-R SMS – tjenester**\\ Ute av drift                                                                      | Ingen                                                                                                | Ingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             | 
-|+|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
  
  
 {{tag>"Informasjonseier Seksjonsleder Sikkerhet og kvalitet" "Informasjonsansvarlig Fagansvarlig framføringssikkerhet"}} {{tag>"Informasjonseier Seksjonsleder Sikkerhet og kvalitet" "Informasjonsansvarlig Fagansvarlig framføringssikkerhet"}}