Feil på togradioinfrastruktur

Ved feil på togradioinfrastruktur skal føreren forholde seg til toglederens instruksjoner.

Dersom føreren oppdager at det ikke er togradiodekning, og det koples over til annet nett («roaming»), skal føreren redusere hastigheten til halv sikthastighet der det i henhold til Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet er rasutsatte strekninger.

Dersom føreren oppdager at det ikke er togradiodekning, og det ikke koples over til annet nett («roaming»), skal føreren redusere hastigheten til halv sikthastighet inntil dekning oppnås. Føreren skal om mulig kontakte toglederen med annen telefon.

(TJN 7.32 Feil på togradioinfrastruktur)

Kommentarer:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.