Retningslinjer for samhandling og muntlig kommunikasjon for alle roller i og mellom trafikkstyringssentralene

Hensikt:
Sikre felles situasjonsforståelse og bidra til færre misforståelser ved situasjoner hvor korrekt informasjon er viktig.

Kommunikasjon av informasjon som er relevant for ivaretakelse av sikkerhet skal bestå av:

  1. Tydelig budskap
  2. Tilbakelesning skal gjenta vesentlig innhold

Med tydelig budskap mener vi at det skal brukes entydige begreper, som stasjonsnavn, spornummer og tognummer, og at relevant informasjon skal oppgis, som presisering av frakoblingens utstrekning eller hvilket tog som er første tog inn på stasjon ved endret rekkefølge/sporbruk.

Informasjon som er relevant for ivaretakelse av sikkerhet er for eksempel informasjon om frakobling av kontaktledning, sporendring hvor passasjerene må krysse spor, telefonkjøring, sikring av spor og håndtering av uønskede hendelser.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.