Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
kommunikasjon [2019/09/10 09:21]
mette.ryghseter@banenor.no
kommunikasjon [2020/02/18 09:21] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Små justering på utseende av side
Linje 16: Linje 16:
 <​html>​ <​html>​
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Kommunikasjon:​skriftlig'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Kommunikasjon:​skriftlig'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Skriftlig </​span><​br><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Skriftlig </​span><​br><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 22: Linje 22:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Kommunikasjon:​Muntlig '" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Kommunikasjon:​Muntlig '" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​ font-size:​16px;">​Muntlig </​span><​br><​br>​     <span style="​ font-size:​16px;">​Muntlig </​span><​br><​br>​
     <span style="​ font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​ font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 28: Linje 28:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=kommunikasjon:​Ordlyd'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=kommunikasjon:​Ordlyd'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Ordlyder</​span><​br><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Ordlyder</​span><​br><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 34: Linje 34:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=kommunikasjon:​Togradio'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=kommunikasjon:​Togradio'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
    <​span style="​font-size:​16px;">​Togradio</​span><​br><​br>​    <​span style="​font-size:​16px;">​Togradio</​span><​br><​br>​
    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​
Linje 40: Linje 40:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=kommunikasjon:​Nødanrop'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=kommunikasjon:​Nødanrop'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​ font-size:​16px;">​Nødanrop</​span><​br><​br>​     <span style="​ font-size:​16px;">​Nødanrop</​span><​br><​br>​
     <span style="​ font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​ font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 46: Linje 46:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​https://​orv.banenor.no/​orv/​doku.php?​id=sidebar&​id=KTI:​Kunde_og_trafikkinformasjon'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​https://​orv.banenor.no/​orv/​doku.php?​id=sidebar&​id=KTI:​Kunde_og_trafikkinformasjon'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​ font-size:​16px;">​Kunde og trafikkinformasjon</​span><​br><​br>​     <span style="​ font-size:​16px;">​Kunde og trafikkinformasjon</​span><​br><​br>​
     <span style="​ font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​ font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​