Signal «Stopp» på stasjon

Signal 1A eller 1B «Stopp» skal vises til tog fra plattform eller fra et annet fast sted på stasjon med enkelt innkjørsignal.

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
Dagsignal: 
Rødt signalflagg vist på tvers av sporet. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_150.jpeg

Signal 1A 
«Stopp»

Toget skal stoppe på stasjonen. Det kan kjøre forbi signalet, men skal stoppe senest ved togveiens slutt.
Nattsignal: 
Rødt lys fra signallampe. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_151.jpeg

Signal 1B 
«Stopp»

Toget skal stoppe på stasjonen. Det kan kjøre forbi signalet, men skal stoppe senest ved togveiens slutt.

(TJN 8.80 Signal "Stopp" på stasjon)

Kommentarer:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.