Signal «Stopp» på linjen

Signal 1A eller 1B «Stopp» skal vises minst 800 meter til begge sider for farepunktet, dersom annet ikke er bestemt. Avstanden skal økes når det er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig bremseavstand, herunder i fall, ved dårlige adhesjonsforhold, eller når signalet ikke er synlig på 150 meter.

Dersom stedet signal 1A eller 1B «Stopp» skal vises er inne på en fjernstyrt stasjon, skal signalet plasseres ved ytterste sporveksel i utkjørtogveien. Dersom stedet signal 1A eller 1B «Stopp» skal vises er inne på en betjent stasjon, skal signalet plasseres ved ytterste sporveksel eller ved plattform. Togleder eller togekspeditør skal underrettes før signalet settes opp.

Der det foregår arbeider i sporet som innebærer en økt risiko for avsporing, kan signal som viser signal 1C «Avsporingssignal» ved avsporing, plasseres minst 800 meter til hver side for arbeidsstedet.

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
Dagsignal: 
Rødt signalflagg vist på tvers av sporet. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_150.jpeg

Signal 1A 
«Stopp»

Toget skal stoppe hurtigst mulig.
Nattsignal: 
Rødt lys fra signallampe. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_151.jpeg

Signal 1B 
«Stopp»

Toget skal stoppe hurtigst mulig.
Rødt blinkende lys. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_154.jpeg

Signal 1C 
«Avsporingssignal»

Toget skal stoppe hurtigst mulig.

(TJN 8.81 Signal "Stopp" på linjen)

Kommentarer:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.