Signal «Stopp» for skift

Signal 1K, 1L, 1A eller 1B «Stopp» gis av personale som deltar i skiftingen.

I stedet for å vise signalet, kan signalet gis muntlig:

«Stopp».

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
Dagsignal: 
Signalgivers armer som holdes vannrett på tvers av sporet. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_170.jpeg

Signal 1K 
«Stopp»

Skift skal stoppe. 

Fra kjøretøy som er i bevegelse, kan signalet gis med en arm.
Nattsignal: 
Hvitt lys som beveges fram og tilbake på tvers av sporet. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_171.jpeg

Signal 1L 
«Stopp»

Skift skal stoppe.
Dagsignal: 
Rødt signalflagg som holdes stille. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_150.jpeg

Signal 1A 
«Stopp»

Skift skal stoppe.
Nattsignal: 
Rødt lys fra signallampe som holdes stille. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_173.jpeg

Signal 1B 
«Stopp»

Skift skal stoppe.

(TJN 8.90 Signal "Stopp" for skift)

Kommentarer:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.