Signal «Sakte» for skift

Signal 2C eller 2D «Sakte» gis av personell som deltar i skiftingen.

I stedet for å vise signalet, kan signalet gis muntlig:

«Sakte».

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
Dagsignal: 
Signalgivers arm som beveges gjentatte ganger opp og ned. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_174.jpeg

Signal 2C 
«Sakte»

Skiftets hastighet skal reduseres så lenge signalet gis. Når signaleringen opphører, skal hastigheten være uendret til neste signal gis.
Nattsignal: 
Hvitt blinkende lys fra signallampe. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_175.jpeg

Signal 2D 
«Sakte»

Skiftets hastighet skal reduseres så lenge signalet gis. Når signaleringen opphører, skal hastigheten være uendret til neste signal gis.

(TJN 8.91 Signal "Sakte" for skift)

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.