Signal «Passér»

Signal 3A eller 3B «Passér» vises av togekspeditøren på plattform eller annet fast sted på stasjoner med enkelt innkjørsignal, vanligvis utenfor stasjonsbygningen og på samme side av sporet som denne fra stativ (stolpe).

Dersom forholdene gjør at signalet må vises fra annet sted enn plattform eller ved stasjonsbygning, skal dette kunngjøres for vedkommende personale.

Signalet skal bevoktes av togekspeditøren og må ikke fjernes før hele toget har kjørt forbi signalet.

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
Dagsignal: 
Grønt signalflagg vist på tvers av sporet. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_155.jpeg

Signal 3A 
«Passér»

Toget kan passere stasjonen.
Nattsignal: 
Grønt lys fra signallampe. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_156.jpeg

Signal 3B 
«Passér»

Toget kan passere stasjonen.

(TJN 8.82 Signal "Passér")

Kommentarer:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.