Signal «Kryssende tog er kommet»

Signal 9 «Kryssende tog er kommet» gis av togekspeditøren.

I stedet for å vise signalet, kan signalet gis muntlig:

«Kryssende tog … (nr.) er kommet».

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
Hvitt sirkelformet skilt med grønt kors. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_169.jpeg

Signal 9 
«Kryssende tog er kommet»

Kryssende tog er kommet.

(TJN 8.89 Signal "Kryssende tog er kommet")

Kommentarer:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.