Signal «Klart for avgang»

Når det brukes håndsignaler ved avgang for persontog, kan signal 15A eller 15B «Klart for avgang» gis av personale ombord i toget i henhold til jernbaneforetakets bestemmelser.

SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Dagsignal:
Signalgivers arm som holdes oppstrakt.
Eksempel:
kapittel8_signaler_image_163.jpeg

Signal 15A
«Klart for avgang»

Alt er i orden for avgang.
Nattsignal:
Hvitt lys fra signallampe som holdes stille.
Eksempel:
kapittel8_signaler_image_164.jpeg

Signal 15A
«Klart for avgang»

Alt er i orden for avgang.

(TJN 8.86 Signal "Klart for avgang")

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.