Signal «Klar linje»

Signal 4A eller 4B «Klar linje» skal vises ved planovergang der det er vakthold, og der det ikke vises signal 56 «Planovergangen kan passeres».

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
Dagsignal: 
Hvitt signalflagg vist på tvers av sporet. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_157.jpeg

Signal 4A 
«Klar linje»

Toget kan passere planovergangen.
Nattsignal: 
Hvitt lys fra signallampe. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_158.jpeg

Signal 4B 
«Klar linje»

Toget kan passere planovergangen.

(TJN 8.83 Signal "Klar linje")

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.