Signal «Kjøretillatelse mottatt»

Signal 13A eller 13B «Kjøretillatelse mottatt» kan gis av føreren til togekspeditøren for å bekrefte at signal 12A eller 12B «Kjøretillatelse» er oppfattet.

Signal 13A eller 13B kan gis av føreren til annet personale ombord i toget i henhold til jernbaneforetakets bestemmelser.

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
Dagsignal: 
Førerens arm som beveges opp og ned. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_161.jpeg

Signal 13A 
«Kjøretillatelse mottatt»
Til togekspeditøren:
Signal 12A eller 12B «Kjøretillatelse» er oppfattet.
Til annet personale ombord i toget:
Signal 12A eller 12B «Kjøretillatelse» eller kjørsignal er mottatt og fører er klar til å kjøre.
Nattsignal: 
Grønt lys fra signallampe som beveges opp og ned. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_162.jpeg

Signal 13B 
«Kjøretillatelse mottatt»
Til togekspeditøren:
Signal 12A eller 12B «Kjøretillatelse» er oppfattet.
Til annet personale ombord i toget:
Signal 12A eller 12B «Kjøretillatelse» eller kjørsignal er mottatt og fører er klar til å kjøre.

(TJN 8.85 "Kjøretillatelse mottatt")

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.