Signal «Kjøretillatelse»

Signal 12A eller 12B «Kjøretillatelse» gis av togekspeditøren til føreren.

I stedet for å vise signalet, kan kjøretillatelsen gis muntlig:

«Tog … (nr.), kjøretillatelse.»

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
Dagsignal: 
Hvitt sirkelformet skilt med grønn kant. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_159.jpeg

Signal 12A 
«Kjøretillatelse»

Tog kan kjøre videre på eller ut fra stasjonen.
Nattsignal: 
Grønt blinkende lys fra signallampe. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_160.jpeg

Signal 12B 
«Kjøretillatelse»

Tog kan kjøre videre på eller ut fra stasjonen.

(TJN 8.84 Signal "Kjøretillatelse")

Kommentarer:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.