Signal «Kjør fram» for skift

Signal 10A eller 10B «Kjør fram» gis av personale som deltar i skiftingen.

I stedet for å vise signalet, kan signalet gis muntlig:

«Kjør fram».

Dette betyr at trekkraftkjøretøyet skal trekke skiftet. Det kan i tillegg angis omtrentlig lengde i meter eller vognlengder for skiftebevegelsen og kjøreretningen.

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
Dagsignal: 
Signalgivers arm som føres i sirkel på tvers av linjen, med sirkelens øvre del ut fra skiftet. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_176.jpeg

Signal 10A 
«Kjør fram»

Skift skal kjøre fra signalgiver.
Nattsignal: 
Hvitt fast lys som føres i sirkel på tvers av linjen, med sirkelens øvre del ut fra skiftet. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_177.jpeg

Signal 10B 
«Kjør fram»

Skift skal kjøre fra signalgiver.

(TJN 8.92 Signal "Kjør fram" for skift)

Kommentarer:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.