Signal «Fortsett innkjøring»

Signal 8A eller 8B «Fortsett innkjøring» gis av togekspeditøren.

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
Dagsignal: 
En arm som føres gjentatte ganger opp og ned. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_167.jpeg

Signal 8A 
«Fortsett innkjøring»

Toget skal fortsette innkjøringen på stasjonen, forbi eventuelt signal 66 «Togvei slutt» eller middel mot annet togspor.
Nattsignal: 
Hvitt lys fra signallampe som føres gjentatte ganger opp og ned. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_168.jpeg

Signal 8B 
«Fortsett innkjøring»

Toget skal fortsette innkjøringen på stasjonen, forbi eventuelt signal 66 «Togvei slutt» eller middel mot annet togspor.

(TJN 8.88 Signal "Fortsett innkjøring")

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.