Signal «Bakk» for skift

Signal 11A eller 11B «Bakk» gis av personale som deltar i skiftingen.

I stedet for å vise signalet, kan signalet gis muntlig:

«Kom bak».

Dette betyr at trekkraftkjøretøyet skal skyve skiftet. Det kan i tillegg angis omtrentlig lengde i meter eller vognlengder for skiftebevegelsen og kjøreretningen. Skal vognene rennes, brukes ordlyden

«Renn».

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
Dagsignal: 
Signalgivers arm som beveges i sirkel på tvers av linjen med sirkelens øvre del inn mot skiftet. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_178.jpeg

Signal 11A 
«Bakk»

Skift skal kjøre mot signalgiver. 

Gis signalet med hurtig bevegelse, betyr signalet «Renn».
Nattsignal: 
Hvitt lys fra som beveges i sirkel på tvers av linjen med sirkelens øvre del inn mot skiftet. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_179.jpeg

Signal 11B 
«Bakk»

Skift skal kjøre mot signalgiver. 

Gis signalet med hurtig bevegelse, betyr signalet «Renn».

(TJN 8.93 Signal "Bakk" for skift)

Kommentarer:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.