Signal «Avgang»

Når det brukes håndsignaler ved avgang for persontog, skal signal 5A eller 5B «Avgang» gis av ombordansvarlig i toget til føreren i henhold til jernbaneforetakets bestemmelser.

Signalet kan gis muntlig i henhold til jernbaneforetakets bestemmelser.

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
Dagsignal:
Grønt signalflagg som føres i sirkel på tvers av linjen, med sirkelens øvre del ut fra toget.
Eksempel:
kapittel8_signaler_image_165.jpeg

Signal 5A
«Avgang»

Toget kan settes i gang.
Nattsignal:
Grønt fast lys som føres i sirkel på tvers av linjen, med sirkelens øvre del ut fra toget.
Eksempel:
kapittel8_signaler_image_166.jpeg

Signal 5B
«Avgang»

Toget kan settes i gang.

(TJN 8.87 Signal "Avgang")

Kommentarer:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.