Håndsignaler og bruk av radiokommunikasjon

Bruk av dagsignaler og nattsignaler

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.